ما فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ و به شکل خانوادگی آغاز کردیم و با فرآوری میوه انبه – پادشاه میوه های گرمسیری – که در کشور ما چندان شناخته شده نبود فعالیت خود را  آغاز نموده و با تکیه بر تلاش و نوآوری بسوی آینده گام برداشتیم. حفظ طعم اصیل و خانگی محصول در کنار رعایت الزامات استانداردها از اهداف اصلی ما می باشد. ما بسیار علاقه مندیم که فعالیتمان با تکمیل زنجیره تولید در بخش کشاورزی مکمل فعالیت های کشاورزان باشد و در حفظ میراث فرهنگی مردم منطقه که میوه  انبه و فرآورده های آن جزئی جدایی ناپذیر از آن است سهیم باشیم.